Menu Close

KYORITSU Power Quality analysis KEW 5020 – เคียวริทสึ เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า

฿22,200.00 ex. Vat

 • อินพุท 3 ช่องทางสำหรับ การบันทึกพร้อมกันของกระแสรั่วไหล กระแสโหลด และแรงดันไฟฟ้า
 • การวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า (มีเฉพาะ KEW 5020)(คุณภาพ กำลังไฟฟ้า ได้แก่ แรงดันอ้างอิง ไฟกระชาก ไฟตก ไฟดับชั่วขณะ)
 • ความจุสูงสำหรับจัดเก็บ 60,000 ข้อมูล
  – ถ้าใช้ช่องสัญญาณเข้า 1 ช่อง จะสามารถบันทึกได้ 60,000 ข้อมูล
  – ถ้าใช้ช่องสัญญาณเข้าทั้ง 3 ช่อง จะสามารถบันทึกได้ช่องละ 20,000 ข้อมูล
 • การกรองแบบความถี่ต่ำผ่านจะกรองฮาร์มอนิกส์ที่มีความถี่สูงกว่าออก(ความถี่ตัด = 160Hz โดยประมาณ)
 • LED จะกะพริบเมื่อวัดได้สูงเกินระดับกระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้าที่ตั้งค่าไว้(ใช้ได้กับโหมดบันทึกทริกเกอร์/บันทึกการตรวจจับ หรือโหมดวิเคราะห์คุณภาพ กำลังไฟฟ้า)
 • CALL : การยืนยันข้อมูลที่บันทึก
 • สามารถแสดงผลข้อมูลต่อไปนี้ได้ จำนวนของข้อมูลที่บันทึก หรือค่า (max+ min+ peak)ของแต่ละช่องทาง พร้อมข้อมูลเวลา/วันที่ครบถ้วนในโหมดการบันทึกปกติ
  (สามารถแสดงค่าที่ตรวจพบ(กล่าวคือ ตรวจพบเมื่ออยู่นอกขีด จำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) ในหมวดการบันทึกอื่น ๆ)
 • RECALL: เรียกดูข้อมูลที่บันทึกล่าสุด 10 ราย การ ตลอดจนข้อมูลเวลา/วันที่ได้ในหน้าจอเครื่องมือบันทึก
 • การเลือกโหมด One-time หรือโหมด Endless
  – One-time on : คือ จะหยุด บันทึกหากหน่วยความจำเต็ม
  – One-time off : ข้อมูลใหม่จะบันทึกทับข้อมูลเก่าต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุด
 • หน่วยความจำแบบถาวรจะเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ แม้ว่าแบตเตอรี่หมดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ เพราะว่าใช้หน่วยความจำแบบถาวร (รับประกัน 10 ปี)
 • ไฟแสดงสถานะพลังงานแบตเตอรี่ระบุแรงดันไฟแบตเตอรี่เป็น 4 ระดับ(ใช้เครื่องมือบันทึกต่อไปได้อีกประมาณ 24 ชั่วโมง หลังสัญญาณกะพริบเตือน) ให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย “KEW LOG Soft”
 • ให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย “KEW LOG Soft 2”
 • ช่วยแก้ไขและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนแสดงผลข้อมูลแบบกราฟิกได้
 • ข้อมูลที่บันทึกสามารถโหลดลงเครื่อง PC ได้ผ่านสาย USB
 • ยืนยันผลการวัด ความแปรผันของแรงดั นไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้พร้อมกันในจอแสดงผลของ PC (มีเฉพาะ KEW 5020)
 • การรวมกำลังไฟฟ้าอย่างง่าย(“KEW LOG Soft 2” ใช้กระแสไฟและแรงดั นไฟที่บันทึกได้ในการคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า)
 •  เวลาในการวัด อย่างต่อเนื่อง : 10 วัน โดยประมาณ (แบตเตอรี่อัลคาไลน์)

สินค้ารับประกันจากผู้ผลิต 3 ปี (ปีที่ 2-3 ฟรีค่าแรง)

1 in stock

Compare
SKU: 000159 Category: Tag:
Brand:Kyoritsu

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Quality analysis (for Current/Voltage) รุ่น KEW 5020

คุณสมบัติ

 • อินพุท 3 ช่องทางสำหรับ การบันทึกพร้อมกันของกระแสรั่วไหล กระแสโหลด และแรงดันไฟฟ้า
 • การวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า (มีเฉพาะ KEW 5020)(คุณภาพ กำลังไฟฟ้า ได้แก่ แรงดันอ้างอิง ไฟกระชาก ไฟตก ไฟดับชั่วขณะ)
 • ความจุสูงสำหรับจัดเก็บ 60,000 ข้อมูล
  – ถ้าใช้ช่องสัญญาณเข้า 1 ช่อง จะสามารถบันทึกได้ 60,000 ข้อมูล
  – ถ้าใช้ช่องสัญญาณเข้าทั้ง 3 ช่อง จะสามารถบันทึกได้ช่องละ 20,000 ข้อมูล
 • การกรองแบบความถี่ต่ำผ่านจะกรองฮาร์มอนิกส์ที่มีความถี่สูงกว่าออก(ความถี่ตัด = 160Hz โดยประมาณ)
 • LED จะกะพริบเมื่อวัดได้สูงเกินระดับกระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้าที่ตั้งค่าไว้(ใช้ได้กับโหมดบันทึกทริกเกอร์/บันทึกการตรวจจับ หรือโหมดวิเคราะห์คุณภาพ กำลังไฟฟ้า)
 • CALL : การยืนยันข้อมูลที่บันทึก
 • สามารถแสดงผลข้อมูลต่อไปนี้ได้ จำนวนของข้อมูลที่บันทึก หรือค่า (max+ min+ peak)ของแต่ละช่องทาง พร้อมข้อมูลเวลา/วันที่ครบถ้วนในโหมดการบันทึกปกติ
  (สามารถแสดงค่าที่ตรวจพบ(กล่าวคือ ตรวจพบเมื่ออยู่นอกขีด จำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) ในหมวดการบันทึกอื่น ๆ)
 • RECALL: เรียกดูข้อมูลที่บันทึกล่าสุด 10 ราย การ ตลอดจนข้อมูลเวลา/วันที่ได้ในหน้าจอเครื่องมือบันทึก
 • การเลือกโหมด One-time หรือโหมด Endless
  – One-time on : คือ จะหยุด บันทึกหากหน่วยความจำเต็ม
  – One-time off : ข้อมูลใหม่จะบันทึกทับข้อมูลเก่าต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุด
 • หน่วยความจำแบบถาวรจะเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ แม้ว่าแบตเตอรี่หมดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ เพราะว่าใช้หน่วยความจำแบบถาวร (รับประกัน 10 ปี)
 • ไฟแสดงสถานะพลังงานแบตเตอรี่ระบุแรงดันไฟแบตเตอรี่เป็น 4 ระดับ(ใช้เครื่องมือบันทึกต่อไปได้อีกประมาณ 24 ชั่วโมง หลังสัญญาณกะพริบเตือน) ให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย “KEW LOG Soft”
 • ให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย “KEW LOG Soft 2”
 • ช่วยแก้ไขและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนแสดงผลข้อมูลแบบกราฟิกได้
 • ข้อมูลที่บันทึกสามารถโหลดลงเครื่อง PC ได้ผ่านสาย USB
 • ยืนยันผลการวัด ความแปรผันของแรงดั นไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้พร้อมกันในจอแสดงผลของ PC (มีเฉพาะ KEW 5020)
 • การรวมกำลังไฟฟ้าอย่างง่าย(“KEW LOG Soft 2” ใช้กระแสไฟและแรงดั นไฟที่บันทึกได้ในการคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า)
 •  เวลาในการวัด อย่างต่อเนื่อง : 10 วัน โดยประมาณ (แบตเตอรี่อัลคาไลน์)

อุปกรณ์ภายในกล่อง

 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า (for Current/Voltage) รุ่น KEW 5020
 • 7148 (USB cable),
 • 9118 (Carrying case),
 • Alkaline battery LR6×4pcs,
 • PC software “KEW LOG Soft 2”,
 • Instruction manual, Quick manual, Install manual,
 • USB Notice sheet

สินค้ารับประกันจากผู้ผลิต 3 ปี (ปีที่ 2-3 ฟรีค่าแรง)

 

KYORITSU Power Quality analysis KEW 5020 – เคียวริทสึ เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า


Normal Recording Mode
(AC 50/60Hz, Sine wave, Input: 10% or more of the range at CH1)

Range RMS Accuracy
100.0mA ±2.0%rdg±0.9%f.s.+ Accuracy of Sensor
Other ranges ±1.5%rdg±0.7%f.s.+ Accuracy of Sensor
Crest Factor 2.5 or less: RMS accuracy (sine) + 2%rdg + 1%f.s.

*Max, Min and Instant Peak values in Normal Recording mode are just reference values:
their accuracies aren’t guaranteed.


Trigger Recording Mode (AC 50/60Hz sine wave)

Range Accuracy
100.0mA ±3.5%rdg±2.2%f.s.+ Accuracy of Sensor
Other ranges ±3.0%rdg±2.0%f.s.+ Accuracy of Sensor

Capture Recording Mode

Range Accuracy
100.0mA ±3.0%rdg±1.7%f.s.+ Accuracy of Sensor
Other ranges ±2.5%rdg±1.5%f.s.+ Accuracy of Sensor
Recording mode Normal, Trigger, Capture, Power Quality Analysis
Operating system Successive Approximation
(CH1 single synchronized sampling)
Rated max. working voltage AC 9.9Vrms, 14V peak value
Number of input channel 3ch
Measuring method True RMS
RMS measuring interval Approx. 100ms
Sampling interval Normal/Trigger mode : Approx. 1.65ms/CH
Capture mode : Approx. 0.55ms (waveform: at every 1.1ms)
P.Q.A mode : Approx. 0.55ms
Current range 8146 (30A type) : 100.0/1000mA/10.00/30.0A
8147 (70A type) : 100.0/1000mA/10.00/70.0A
8148 (100A type) : 100.0/1000mA/10.00/100.0A
8121 (100A type) : 10.00/100.0A
8122 (500A type) : 50.00/500.0A
8123 (1000A type) : 100.0/1000A
8128/8135 (5A type) : 5.000A/(50.00A)
8127 (100A type) : 10.00A/100.0A
8126 (200A type) : 20.00A/200.0A
8125 (500A type) : 50.00A/500.0A
8124 (1000A type) : 100.0A/1000A
8130 (1000A type) : 100.0/1000A
Voltage range 8309 (600V type) : 600.0V
Low battery warning Battery mark display (in 4 levels)
Over-range indication “OL” mark is displayed when exceeding the measuring range
Auto power off Turns off the instrument automatically if there is no switch operation for about 3 min.(This function doesn’t work during a recording.)
Possible measurement time Approx. 10 days (with alkaline LR6 batteries)
Applicable standards IEC 61010-1:2001 CAT III 300V Pollution degree2
IEC 61326 (EMC standard)
Dimension 111(L)×60(W)×42(D)mm
Weight Approx. 265g
Accessories 7148 (USB cable),
9118 (Carrying case),
Alkaline battery LR6×4pcs,
PC software “KEW LOG Soft 2”,
Instruction manual, Quick manual, Install manual,
USB Notice sheet
Optional Accessories 8146/8147/8148 (Leakage & Load current Clamp Sensor),
8121/8122/8123 (Load current Clamp Sensor),
8124/8125(*1)/8126(*2)/8127(*3)/8128 (Load current Clamp Sensor),
8130(*4)/8135 (Flexible Clamp Sensor),
8309 (Voltage sensor)
7185 (Extension cable for sensor),
8320 (AC Adapter),
9135 (Carrying bag),

*1-4 Can use with after the following serial numbers.
*1:8125 No.02637-
*2:8126 No.00151-
*3:8127 No.00181-
*4:5020 No.8031560-


ข้อมูลอื่นๆและบทความ
– มาตรฐาน IEC คืออะไร?
– การเลือกซื้อเครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้า
ความละเอียดของเครื่องวัด
– จอเข็มและจอดิจิตอลต่างกันอย่างไร?
– ดูสินค้าอื่นๆจากเคียวริทสึ


SCM Premier ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เรามีทีมงานต่างๆที่คอยบริการท่านทุกเมื่อเช่น ทีมงานขายที่พร้อมจะจัดหาสินค้าทุกประเภทที่ท่านต้องการ, ทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าตามลักษณะงานของท่านได้, ทีมงานส่งของที่สามารถส่งของได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยภายในเวลาที่รวดเร็ว และยังรวมถึงบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมอย่างเช่น การให้คำแนะนำวิธีการติดตั้งและใช้งานสินค้าต่างๆ

โทร:02-615-5222

line-logo facebook-logo

Weight 0.3 kg
Dimensions 12 × 6 × 5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KYORITSU Power Quality analysis KEW 5020 – เคียวริทสึ เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่ใช้ในการติดต่อ

  ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในการติดต่อเช่นชื่อเบอร์โทรและอีเมล

Save