หมวดสินค้า

ตู้คอนโทรล

รับทำประกอบ,ติดตั้งตู้ไฟฟ้า ,ตู้คอนโทรลสำหรับควบคุมเครื่องจักร เช่น PLC ,อุณหภูมิ,มอเตอร์ เป็นต้น และงานสั่งทำตู้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ไม่มีสินค้าในหมวดนี้